O mnie

Urodziłem się w 1978 r. w Kielcach. Po latach doświadczeń edukacyjnych i pokoleniowych przypadających na schyłek
(na szczęście) PRL-u oraz po ukończeniu najfajniejszego – III LO im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św., dotarłem do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie rozpocząłem studia polonistyczne. Ostatecznie ukończyłem jednak bohemistykę i po latach, podyplomowo – zarządzanie kulturą. Byłem też emigrantem na Wyspach Brytyjskich
i mieszkańcem Wrocławia.

Fascynacja trzecim sektorem pchnęła mnie do uczestnictwa w 2008 r., w programie Szkoły Liderów (Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego) prof. Zbigniewa Pełczyńskiego. Później, jako pracownik Miejskiego Centrum Kultury, rozpocząłem przygodę z krzewieniem kultury wśród mieszkańców naszego miasta. Wówczas wziąłem udział w pierwszej edycji międzynarodowego szkolenia dla konsultantów i menedżerów kultury. Zdobyłem certyfikat konsultanta Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Association Marcel Hicter z Brukseli. Zostałem też współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych. Podnoszenie kompetencji zawodowych i chęć ciągłego uczenia się mam we krwi. Dlatego w czerwcu 2015 r. złożyłem ponownie aplikację do Szkoły Liderów. Zostałem zakwalifikowany do programu 23 edycji Szkoły Liderów Politycznych. To doświadczenie na pewno nie pozostanie bez wpływu na moją dalszą drogę i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Na co dzień jestem pracownikiem Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Przede wszystkim zaś jestem tatą cudownej Marysi i mężem wspaniałej Ani.

Foto_Pułanki_

Dzięki Waszym głosom w 2014 r. zostałem Radnym Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego VII kadencji. To dla mnie ogromne wyróżnienie i w pewnym sensie zwieńczenie dotychczasowej drogi. Od lat uważam, że to, co buduje i spaja lokalne społeczności to autentyczne zaangażowanie jej liderów, aktywność i współpraca wszystkich mieszkańców. Dla mnie to jednocześnie najważniejsze wartości obywatelskie, obok tolerancji, pluralizmu społecznego i kulturowego oraz odpowiedzialności i wolności.

Zawsze interesowały mnie sprawy publiczne i społeczne. Dlatego też postanowiłem podjąć to wyzwanie i zostać Radnym Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wierzę, że dzięki zapałowi, kreatywność i konsekwencji w dążeniu do celu będę mógł działać na rzecz rozwoju naszego miasta.

Zostałem radnym z okręgu nr 18, z osiedla Pułanki, na którym mieszkam od wielu lat. Tutaj mieszkają również moi rodzice, znajomi i przyjaciele z czasów dzieciństwa. Bycie Radnym postrzegam więc jako misję i obowiązek wobec nich. Moją dewizą podczas wyborów samorządowych było hasło: MIASTO RZECZ WSPÓLNA. Tak je właśnie postrzegam i chciałbym by wszyscy ostrowiacy/ ostrowczanie tak je postrzegali. Jako naszą wspólną, małą ojczyznę, którą należy rozwijać, kreować i zmieniać dla dobra nas samych i naszych dzieci.

Moją misją, jako Radnego Miejskiego, będzie przede wszystkim działanie w obszarze:
# pobudzania zaangażowania obywatelskiego,
# rozwoju edukacji kulturalnej,
# inwestycji w kapitał jakim jest ostrowiecka młodzież
# poprawy bezpieczeństwa i estetyki miasta

Chcę w tym celu zbudować koalicję ludzi energicznych i z pasją. Otwartych na wyzwania, przed jakimi stoi dziś nasze miasto. Wierzę w kooperację jak i w to, że najważniejsze decyzje można podejmować wspólnie i ponad podziałami.
Temu również będzie służyła ta strona. To moje terytorium, to moja agora i Hyde Park.

Zacznijmy budować miasto przyjazne i otwarte na potrzeby mieszkańców.